Varlık – Kasım’17

Wellek ve Warren sanatın arı ve yalın bir dışavurma, kişisel duygu ve yaşantıların kayda geçirilmesi olduğu görüşünün kolayca kanıtlanabileceği gibi, tümüyle yanlış olduğunu vurgulayarak, sanat yapıtı ile yazarın yaşamı arasında yakın bir ilişki bulunduğu zaman bile, sanat yapıtının yalnızca yaşamın bir kopyası olduğu anlamının çıkarılmaması gerektiğini belirtiyorlar. Yaşamöyküsel bir yaklaşımda, bir sanat yapıtının yalnızca yaşantıların somutlaştırılması olmayıp her zaman bu tür yapıtlar dizisinin en son örneği olduğunun unutulduğunu; o yapıtın yazın geleneği ve töresi tarafından belirlenen bir tiyatro yapıtı, bir roman, bir şiir olduğunu belirten yazarlar, yaşamöyküsel yaklaşımın, aslında yazın geleneğinin düzenini parçalayıp onun yerine bireyin yaşam çevrimini koyarak yazınsal sürecin doğru dürüst kavranmasının güçleştirildiğini vurguluyorlar.

Salih Bolat

Arif Damar Şiiri Üstüne Birkaç Söz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir