Varlık – Kasım’18

Rita Felski, ancak “eksik ya da kusurlu bir manifesto” olarak adlandırılabileceğini söylediği, Edebiyat ne işe yarar? (çev. Emine Ayhan, Metis Yay.) soru-başlıklı metninde bir yandan ‘akademik’ eleştirinin eleştirisini yaparken, bir yandan da kurmacanın rolünü, okurun kâr marjını sorgular ve edebiyatın çoğu zaman küçümsenen ‘gündelik’ faydalarını tartışmaya açar. Her türden ‘reçeteli’ pratiği reddeden Felski, okura bir okuma ya da ilişkilenme biçimi öneren bütün tarifelere karşı çıkarken; okurun özerkliğini ve sanat yapıtıyla kurduğu bağın biricikliğini savunur. Hangileridir bu ‘hor görülen’ bağ kurma biçimleri? Dört küçük başlık altında: Okurun yapıt aracılığıyla ‘kendini tanıması’, edebiyattan bir ‘bilgi kaynağı’ olarak yararlanması, estetik deneyimi ‘büyülenme’ hali içinde yaşaması ya da metnin okuru ‘altüst etmesi’.

EDEBİYATIN ‘UFAK TEFEK’ YARARLARI ÜZERİNE

İrem Kargıoğlu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir