Varlık – Mayıs’20

… İnternetin temel aktörleri olan sosyal medya şirketleri de kendi sayfalarında daha çok beğen tuşuna basılması ve daha fazla vakit geçirilmesi için ürettikleri algoritmalar aracılığıyla kişilerin kendi kanaatlerini pekiştirecekleri içeriklerle karşılaşmalarını sağlıyorlar. Böylece postmodern insanlar modernizmde olduğunun aksine kendi görüşlerinin tersini savunanlarla bir araya gelemiyor, bir tartışma zemininden uzak kalıyorlar. İnternet aracılığıyla ortaya çıkan ve “filtre balonu” adı verilen bu içe kapanma, kişilerin hakikatle ilişkilerini bir kez daha koparıyor. Gerçeğin jeolojik katmanlar altında kaldığı, ulaşılmaz kılındığı bu veri/kanaat/yorum yığını içerisinde olgular, gerçekler ve hakikat önemini yitiriyor.

İşte post-truth (hakikatin önemsizleşmesi); biriken bilginin, bilimin ne olduğu üzerine değişen algının,gerçekliğin kuşkulu hale gelmesinin, bireyin dünyayı tek başına kendi uslamlamasıyla sınayabilme yetisinin artık çalışmaz duruma dönmesinin ve yeni kitle iletişim aracı internet sayesinde olan bitenin filtre balonları yüzünden olgusal olarak değil, önyargılar olarak dolaşıma sokulmasının sonucunda ortaya çıkan sonuçtur. Tek bir merkezden üretilerek dolaşıma sokulmamış, dünyanın evrimi çerçevesinde pek çok gelişmenin kesiştiği bir ara kesitte ortaya çıkmıştır.

Çıpasızlığın Yüzeyi: Post-truth

Yalın Alpay

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir