Varlık – Ocak’19

Postmodern sanat, sanata görevci ve işlevci bir kimlik atfedilemeyeceğini savunur. Sanatın herhangi bir toplumsal ya da sınıfsal bir eleştiri işlevi olamaz. Sanat, geçmişi reddetmek ve yıkmak gibi bir devrimci anlayışı üstlenemez. Olsa olsa geçmişi yansıtmakla, bellekte bir takım çağrışım olanakları oluşturur. Tarihsellik bir süreç değil, bir durumdur ve gelişmeler dönemseldir. Bu bakımdan her türlü evrensellik iddiası anlamsızdır ve sanat yerel planda gerçekleşen bir etkinliktir. Postmodern yaklaşıma göre sanat yapıtının evreni, karmaşık bir evrendir ve alımlayıcı ( okur, dinleyici, izleyici) onu yeniden yorumlar. Gerçek olanla gerçek olmayan iç içedir. Geleneksel uyum anlayışı yok olmuş, mantıksal olanla olmayan arasındaki, anlamlı olanla saçma olan arasındaki sınır kalkmıştır. Yazınsal türler arasındaki sınırlar da kalkmıştır ve okur, bir yapıtı okurken, onu adeta yeniden yazmak zorundadır. Geleneksel neden-sonuç ilişkisi ve giriş-gelişme-sonuç gibi bir çizgisel yapının yerini, çizgisel olmayan bir yapı aldığından, postmodern yazınsal yapıtları özetlemek ve temel düşüncesini yakalamak da zorlaşmıştır.

Kendi Kanıyla Şiirler Yazan Hattat:

Hüseyin Ferhad

Salih Bolat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir