VARLIK – Temmuz’17

Aydın Çam – DAYAK

Varoluşun gereği olarak özne ilk elden, kendini çevreleyen, kişisel ve toplumsal alanın kesiştiği yapıyla etkileşime geçmektedir. Böylelikle Kevin Lynch’in bilişsel haritalama diyerek kavramsallaştırdığı olgu aracılığıyla kendini toplumsal olana karşı konumlandırmaktadır. Bilişsel haritalama kavrayışı, öznenin yabancılaştığı bir yapıya yeniden tutunabilmesini sağlar; Louis Althusser’in  “ideoloji, bireylerin gerçek varoluş koşullarıyla aralarındaki hayali ilişkilerini temsil eder” önermesine koşuttur. Ekonomik, politik, kültürel, toplumsal, psikolojik, ideolojik vb. yapı setlerinin düzenlenmesiyle meydana gelen bilişsel haritalar, bireyin kendini çevreleyen toplumsal yapıyı anlamlandırmasına, tanımasına ve kendini bu yapı içinde konumlandırmasına olanak verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir