Varlık – Temmuz’19

Yaşamı bir bütün olarak kavrama iddiası taşıyan felsefe ve sanat, kavrayışlarının yöneliminde ayrılırlar. Yaşam temsili, felsefede dilsel bir söylemle zihne, sanatta görsel ya da işitsel bir formla duyguya dökülür. İlki ikna etmeyi amaçlayan mantıksal argümantasyona, ikincisi kışkırtmayı arzulayan alegoriye dayanır. Yirminci yüzyılda, bu iki kavrayış,birbirlerinin içlerine çeşitli sızıntılar yapmakla birlikte, hala iki farklı disiplin sayılacak kadar temel farklılıklarını korurlar.

Durağan Figürlerin Akışkan Formları:Mahmut Aydın Heykelleri

Yalın Alpay

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir